VsetGroup – Mở trung tâm đăng kiểm và nhà hàng karaoke

Thông qua phương án phát hành cổ phiếu, trái phiếu Tập Đoàn Vsetgroup huy động vốn từ các cá nhân, tổ chức, thực hiện đầu tư vào dự án ưu tiên phát triển quy mô Công Ty trong năm 2019.

Huy động vốn cho kế hoạch phát triển quy mô Tập Đoàn Vsetgroup

Mở trung tâm đăng kiểm

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàng tpHCM với tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng.

Mở nhà hàng, karaoke sang trọng

Nhà hàng, karaoke phục vụ khách VIP tại quận Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú với tổng vốn đầu tư 20 tỷ đồng.

Huy động nguồn vốn(01/12/2018 – 31/12/2019): từ các cá nhân, tổ chức trong kỳ phát hành trái phiếu và cổ phiếu, vốn chủ sở hữu, nguồn vốn từ cổ đông.

Chúng tôi thực hiện đúng theo quy định của pháp luật nhà nước. Dự án mở trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trực thuộc quản lý của Tập Đoàn VsetGroup sẽ được đầu tư và xây dựng vào quý 4 năm 2019.

Scroll